Tilsynserklæringer

Al-Hikma Skolens nuværende certificerede tilsynsførende er Nick Stær Andersen.

Tilsynsrapport 2020/2021

Sammenfatning af tilsynsførende:

Det første man bemærker når man træder ind i Al Hikma Skole er den gode stemning. På lærerværelset er der engagement og arbejdsglæde, i elevgruppen er der trivsel og tryghed.

Skolen giver eleverne både uddannelse og dannelse. I skolens værdigrundlag er fællesskab, demokrati, kultur, dannelse og faglighed ligeværdige – og det samme oplever jeg i skolens hverdag. Eleverne virker glade og er altid meget imødekommende. Skolen er god til at tilgodese elevernes behov for en forankring i den kultur, familien kommer af og samtidig blive fortrolig med klassisk og moderne dansk kultur. Eleverne kommer meget på ture – ud i naturen eller med kulturelle oplevelser for øje. Når samfundet ikke er lukket ned, tager hver klasse mindst på en tur om måneden. Turene kan gå til et museum, en kirke, et formidlingscenter(f.eks. Sagnlandet Lejre), i teateret eller andet der kan oplyse og give kulturel dannelse. Hvert år besøger udskolingsklasserne normalt også en europæisk hovedstad.

Eleverne har således en solid faglig ballast og et bredt og nuanceret kulturelt udsyn med sig når de går ud af skolen. Skolens karaktergennemsnit ligger et pænt stykke over landsgennemsnittet og langt de fleste elever fortsætter i gymnasiale ungdomsuddannelser.

Læs hele tilsynsrapporten 2020/2021 – hent her (pdf).

Tilsynsrapport 2019/2020

Sammenfatning af tilsynsførende:

Jeg oplever en velfungerende skole med et frugtbart samspil mellem ledelse og lærere. Der er klarhed om målene for skolens virke. Lærergruppen er sammensat af meget kompetente og energiske lærere med et særdeles højt engagement i deres elever og skolen som helhed. Jeg oplever en høj elevtrivsel. Forholdet eleverne imellem er venligt og afslappet. Omgangsformen mellem lærere og elever er præget af opmærksomhed, venlighed og klare forventninger – meget som man møder det på de bedste danske arbejdspladser.

Al Hikma Skole giver eleverne et godt skoleforløb, der danner et solidt fundament for at klare sig godt gennem en ungdomsuddannelse og skabe sig en god fremtid.

Læs hele tilsynsrapporten 2019/2020 – hent her (pdf).

Tilsynsrapport 2018/2019

Sammenfatning af tilsynsførende:

Al Hikma skolen er en god skole. Eleverne er motiverede og møder lærere, ledelse og kammerater på en venlig og positiv måde. Skolens ledelse og lærere er meget dedikerede til elevernes udvikling. Det er vigtigt for dem at alle opnår et fagligt fundament, så de er rustet til ungdomsuddannelserne. Man mærker også, at det er vigtigt for lærerne, at eleverne tror på sig selv, og har ambitiøse men realistiske forventninger til deres uddannelse og arbejdsliv. Samtidig lægger skolen vægt på at eleverne får en demokratisk dannelse, og et godt kendskab til moderne vestlige værdier kombineret med de værdier eleverne har med sig fra familierne, Islam og arabisk kultur.

Eleverne forlader typisk skolen med optimisme, indsigt (visdom), og et afgangsbevis med et særdeles flot karaktergennemsnit.

Læs hele tilsynsrapporten 2018/2019 – hent her (pdf).

Tilsynsrapport 2017/2018

Sammenfatning af tilsynsførende:

Al Hikma er en god skole. Stemningen på skolen er god. Eleverne virker glade og kommer godt ud af det sammen. Forholdet mellem lærere og elever er frit og åbent, men afspejler også at eleverne hjemmefra har lært god opførsel og en naturlig respekt for voksne.

Skolens navn kan oversættes til ”visdom” – et flot og ambitiøst navn til en skole. Visdom forudsætter både viden og en dybere forståelse. I skolen møder eleverne det bedste fra dansk skoletradition kombineret med et miljø hvor arabisk sprog, kultur og værdier udgør en naturlig del.

År efter år har skolen dokumenteret at eleverne tilegner sig solid viden. Skolens karaktergennemsnit ved afgangsprøven ligger for de fleste fag blandt de bedste i landet.

Det er min vurdering, at Al Hikma skolen klæder eleverne godt på til en fremtid, hvor de vil kunne bidrage positivt på enhver arbejdsplads og det danske samfund.

Læs hele tilsynsrapporten 2017/2018 – hent her (pdf).

Tilsynsrapporterne 2007-2017 (10 år, sammenfatning)

Sammenfatning af tilsynsførende på skolen de sidste ti år:

  • Generelt er udviklingen helt klart bedre og tydeligere i forhold tidligere.
  • I giver hele tiden udtryk for, at I ønsker at forbedre jer og udvikle jer positivt. Og det er også tydeligt at se udviklingen. Så viljen bliver også realiseret.
  • Skolen spiller meget mere med i forhold til resten af samfundet. I engagerer jer meget mere end tidligere. Både elever og lærere har lyst til samfundet.
  • Undervisningen er blevet bedre også hvad indgår brugen af elevernes viden og kompetencer. Eleverne kommer meget mere i spil. Det indgår meget mere i tilrettelæggelsen af undervisningen at inddrage eleverne mere aktivt. Det har forandret sig gennem tiden. Det er min opfattelse, at man får nogle dygtigere elever, der mærker, at skolen vil dem det godt.
  • Den demokratiske relation mellem lærer og elev er blevet bedre og bedre med tiden, bl.a. gennem, at eleverne bliver inviteret mere ind i undervisningen end tidligere.
  • Brugen af IT er blevet voldsomt forbedret. Det er en generel udvikling i hele landet, og I har fulgt godt med, og eleverne er blevet bedre til at bruge IT på forskellige måder.
  • Skolen har haft en rimelig god og udramatisk tilgang til brugen af IT. Der er ikke for mange konflikter og for mange regler, hvad angår brugen af it. Etikken blandt børnene omkring brugen af IT er derfor blevet meget god.

Læs hele bemærkning fra tilsynsførende mellem 2007 til 2017 – hent her (pdf).

Tidligere tilsynsrapporter