Støttecenteret og Specialklassen

Siden skolens spæde start har Støttecenteret i dens efterhånden mange former været en af grundstenede på Al-Hikma Skolen. Med børn med forskellige faglige, sociale og personlige egenskaber og forudsætninger er det vigtigt, at skolen har en erfaren og veluddannet korps af lærere til at træde til for at støtte børnene, hvor der er behov. Skolen har derfor gennem årene investeret stort i støttetimer i forskellige fag og til forskellige formål – dog især i forbindelse med fagområdet ‘dansk for tosprogede’.

Siden januar 2018 startede vi desuden vores egen specialklasse på Al-Hikma Skolen. Her har en lærer med erfaring og uddannelse i specialpædagogik ansvaret for de elever, der kræver en særskilt indsats på over 12 timer om ugen. Denne lille gruppe af børn får her en mere skræddersyet indsats, der er tilpasset deres behov, så de både bedre kan agere i deres normale klasse samt, så skolen kan blive klogere på, hvordan børnene kan hjælpes bedst muligt.