SFO

SFO-leder Sara Alsawafi kan kontaktes via Intra eller på SFOens telefon (25 17 85 11) fra kl. 14.30 til 17.00.

SFO Al-Hikmas værdigrundlag:

Opsyn, omsorg og social dannelse er SFOens tre målsætninger. 

I SFOen skal der være plads til at øve sig på de sociale kompetencer, som man lærer i skoletiden.

Modsat skoletiden er SFOen et frirum, hvor eleverne ikke hele tiden er deltagere i lærerstyrede aktiviteter.

Vores SFO er altså et sted, hvor børnene efter endt skoledag møder muligheden for kammeratskab, kreativitet, oplevelse og udvikling i et nærværende miljø med rimelige krav og gode voksenrelationer.

Børnene vil i SFOen hurtigt opdage værdien af mødet med andre børn og voksne samt glæden ved, at dyrke venskaber hvad enten de er allerede eksisterende eller nyerhvervede.

En naturlig og gensidig respekt samt lyst til, forståelse for og af hinanden – vores ligheder og forskelle skal danne basis for trivslen i SFOen.

Det er vigtigt for os, at vores SFO tilbyder muligheder, rummelighed, krav og ordentlighed.

At gå i SFO skal være en glæde, der bygger på fælles ansvar overfor såvel hinanden som vores lokaler og inventar.

SFO Al-Hikma understøtter genkendelsen i, at være et tosproget barn i et to-kulturelt samfund.

Vi vil gerne sætte fokus på, den værdi det to-kulturelle kan medfører, samt se og modtage de mange muligheder der herved åbner sig.

Hvem er SFOen til?

SFOen er for elever fra 0. klasse til og med 3. klasse.

Elever der går i 4. klasse og op kan i særlige tilfælde få lov til at blive på skolen som en særskilt ”klub”-ordning. De bliver dog ikke betragtet som SFO-børn.

En typisk dag i SFOen:

SFOen åbner kl. 14

Der er samling i SFOen kl. 14.15

SFO-leder Sara Alsawafi har base i SFO-rummet og tager kontakten til forældrene.

En af hjælpelærerne sørger for, at der lidt mad til børnene omkring kl. 15

Aflevering og afhentning:

SFOen har dagligt åbent fra kl. 14 til 17. Børnene skal hentes SENEST kl. 17. 

En af lærerne åbner skolen dagligt kl. 7.15, og børnene kan afleveres i deres klasseværelse, når skolen åbner.

Børnene SKAL hentes inde på skolen. Man kan ikke ringe og bede om at sende børnene ud eller gøre dem klar. Forældrene skal selv ind og hente børnene ind på skolen.

Forældrene må IKKE ringe til deres børn og bede dem om at komme ud. Børnene skal aflevere deres telefoner til SFO-personalet, når SFOen starter.

iPads og mobiler:

Børnene skal have telefonerne slukket i hele SFO-tiden, derfor kan forældrene heller ikke få fat i børnene i SFO-tiden.

Man er velkommen til at kontakte SFOen direkte på telefonnummer 25 17 85 11

Børn der ikke er tilmeldt SFO:

Der må ikke være børn på skolen, hvis de ikke er tilmeldt SFOen. Disse børn bliver bedt om at stå i ydre gård og vente indtil de bliver hentet (også hvis det regner og sner). Det beklager vi, men de fysiske rammer på skolen er ikke så gode, og der er for mange børn i SFOen i forvejen, og der er simpelthen IKKE plads til andre. Vi kan ikke tage ansvaret for disse børn, og vi vil derfor bede dem om at tage hjem direkte efter skole.