Optagelse

Opskrivning

Opskrivning til Al-Hikma skolen starter med starten af hvert skoleår dvs., at vi ikke har en venteliste. Opskrivningen sker ved, at forældrene henvender sig personligt til skolens kontor med forældrenes og barnets sundhedskort senest ved udgangen af december måned året før skolestart. Her vil de møde en repræsentant for skolens ledelse og udveksle et par ord med vedkommende, hvorefter der vil blive taget en kopi af sundhedskortene og visse vigtige informationer vil blive noteret til brug ved adgangstesten.

Fx skal alle børn der gerne vil starte i skole i august 2024 skrives op i perioden mellem august og december 2023.

Alle de opskrevne børn bliver derefter indkaldt til test i løbet af februar og marts måned 2024, hvorefter de i løbet af marts måned vil få et svar på om de er optaget på skolen.

Børnenes skal skrives op igen til næste skoleår, hvis de ikke bliver optaget i det indeværende år dvs., at opskrivningen ikke automatisk følger med til næste skoleår.

Der er altid flere børn, der bliver skrevet op end der er ledige pladser i klasserne. Derfor vil en del børn desværre få et afslag på optagelse, selvom de klarer testen ganske udmærket.

Kriterierne for optagelse på Al-Hikma skolen:

 • At man består adgangstesten.
 • At der er ledige pladser i den klasse, som man skriver sig op til.
 • Børn til 0. klasse skal udover at bestå adgangstesten også vurderes generelt egnede til skolestart af de ansvarlige lærere.
 • Børn til 0. klasse bør fylde 6 år i det kalenderår de skal starte i skole.
 • At forældrene forstår og går ind for skolens værdigrundlag.

Den endelige afgørelse vedr. optagelse af barnet hviler på en generel vurdering af elevens parathed baseret på de nævnte kriterier, og skolen vil derfor ikke gå i detaljer med årsagerne bag hver enkelt afgørelse.

Skolepenge

Der betales skolepenge ALLE årets 12 måneder (inkl. juli-måned) og der skal betales over PBS.

Skolepengene er p.t. fastsat til:

 1. barn pr. mdr. 1.400 kr.
 2. barn pr. mdr. 1.250 kr.

Ved indmeldelse betales der et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. og et depositum på 3 måneders skolepenge.

Desuden opkræves hvert år i august og januar en materialeudgift, som p.t. er 500 kr. Udover dette opkræves ligeledes et beløb på 500 kr. i november måned som bruges til klassernes klassekasse.

Forældre kan ansøge om del i fripladstilskud fra Fordelingssekretariatet. Sidste frist for ansøgning er 1. september.

SFO

Elever fra 0. til og med 3. klasse kan også skrives op til skolens SFO, der har åbent dagligt fra kl. 14 til 17.

SFO-betalingen er pt. på 800 kr. pr. måned – dog kun i 11 måneder (der betales ikke SFO-penge i juli-måned).

Der kan også søges om fripladstilskud til SFO-pengene.

Udmeldelse

 • Udmeldelse sker med 3 måneders varsel, og dermed betaling for indeværende måned plus 3 måneder. Sker dette ikke, forbeholder skolen sig retten til at tilbageholde det indbetalte depositum. 
 • Skolen forbeholder sig ret til at udmelde en elev efter skriftlig advarsel i tilfælde af:
  • Manglende indbetaling af skolepenge. 
  • At eleven ikke kan tilpasse sig skolens regler for god opførsel.
  • Hvis eleven har en fraværsprocent på over 10% af skoleårets 200 skoledage, og hvis dette ikke skyldes sygdom eller på anden måde er aftalt med læreren i gennem elevens kontaktbog, da skal eleven gå klassen om. Det skal endvidere siges, at skolen ikke giver fridage til rejser i skoledagene.