Optagelse

Opskrivning

Opskrivning til Al-Hikma skolen starter med starten af hvert skoleår dvs., at vi ikke har en venteliste. Opskrivningen sker ved, at forældrene henvender sig personligt til skolens kontor med barnets sygesikringskort senest ved udgangen af februar måned året før skolestart. Her vil de møde en repræsentant for skolens ledelse og udveksle et par ord med vedkommende, hvorefter der vil blive taget en kopi af barnets sygesikringskort og visse vigtige informationer vil blive noteret til brug ved adgangstesten.

Fx skal alle børn der gerne vil starte i skole i august 2019 skrives op i perioden mellem august 2018 og ikke senere end udgangen af februar 2019.

Alle de opskrevne børn bliver derefter indkaldt til test i løbet af marts og april måned 2019, hvorefter de i løbet af april og maj måned vil få et svar på om de er optaget på skolen.

Børnenes skal skrives op igen til næste skoleår, hvis de ikke bliver optaget i det indeværende år dvs., at opskrivningen ikke automatisk følger med til næste skoleår.

Der er altid flere børn, der bliver skrevet op end der er ledige pladser i klasserne. Derfor vil en del børn desværre få et afslag på optagelse, selvom de klarer testen ganske udmærket.

Kriterierne for optagelse på Al-Hikma skolen:

  • At man har både arabisk og dansk som sprog i hjemmet.
  • At man består adgangstesten.
  • At der er ledige pladser i den klasse, som man skriver sig op til.
  • Børn til 0. klasse skal udover at bestå adgangstesten også vurderes generelt egnede til skolestart af de ansvarlige lærere.
  • Børn til 0. klasse skal fylde 6 år i det år de skal starte i skole.

Børn der har søskende på skolen har normalt fortrinsret over andre ansøgere, men den samlede vurdering af barnets egnethed påhviler dog altid skolen, og der vil ikke nødvendigvis gives en detaljeret begrundelse for et eventuelt afslag.

Skolepenge

Der betales skolepenge alle årets 12 måneder og der skal betales over PBS.

Skolepengene er p.t. fastsat til:

  1. barn pr. mdr. 1.100 kr.
  2. barn pr. mdr. 1.000 kr.

Ved indmeldelse betales der et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. og et depositum på 3 måneders skolepenge.

Desuden opkræves hvert år i august og januar en materialeudgift, som p.t. er 500 kr. Udover dette opkræves ligeledes et beløb på 500 kr. i november måned som bruges til klassernes klassekasse.

Forældre kan ansøge om del i fripladstilskud fra Fordelingssekretariatet. Sidste frist for ansøgning er 1. september.