Ferieplan og særlige åbningstider

Skolåret 2021/2022

Download skolens kalender her.

Årets ferier

Sommerferie: Uge 26-31 (26. juni – 8. august 2020)

Efterårsferie: Uge 42 (16. – 24. oktober)

Juleferie: Uge 51-52 (22. december – 2. januar)

Vinterferie: Uge 7 (12. februar – 20. februar)

Påskeferie: Uge 15 (9. april – 18. april)

Eid Al-Fitr: 2. maj

St. Bededagsferie: 13. maj

Kr. Himmelfartsdag: 26. + 27. maj

Pinseferie: 4. juni – 6. juni

Sidste skoledag: fredag d. 24. juni

Sommerferie: Uge 26-31 (24. juni – 7. august 2021)

Bemærk: Grundlovsdag slutter skolen kl. 11.45, og 1. maj er almindelig skoledag.

Særlige skoledage

1. Skoledag

 • Skoledagen starter kl. 08:00
 • Det første modul er eleverne sammen med klasselæreren. Resten af dagen følges det normale skema.
 • Alle elever får fri kl. 14:00
 • Der er SFO, men ikke dannelsestimer

Klasselærerdage/Al-Hikma Dage/Emnedage

 • Skoledagen starter kl. 08:00
 • Klassen er sammen med klasselæreren og eventuelt en støttelærer hele dagen.
 • Alle elever får fri kl. 14:00
 • Der er SFO, men ikke dannelsestimer

Motionsdag

 • Skoledagen starter kl. 08:00
 • Klassen er sammen med klasselæreren og eventuelt en støttelærer hele dagen.
 • Kl. 09:45 tager alle elever i Valby-parken eller Vestre Kirkegård, hvor der afholdes idrætsaktiviteter
 • Eleverne spiser ude og er tilbage på skolen kl. 13:00
 • Vi afslutter dagen sammen i salen, hvor vi synger ferien ind.
 • Alle elever får fri kl. 14:00
 • Der er SFO, men ikke dannelsestimer

Pæddage

 • Dagene er elevfrie
 • Lærerne møder kl. 09:00 og får fri kl. 16:00
 • Programmet varierer fra gang til gang

Sidste dag før juleferien

 • Skoledagen starter kl. 08:00
 • Det første modul følges det normale skema
 • Det andet modul hygger klassen med klasselæreren
 • Kl. 12:15 samles hele skolen i den store sal til julesang og afslutning.
 • Alle elever får fri kl. 13:00
 • Der er hverken SFO eller dannelsestimer

Grundlovsdag

 • Skoledagen starter kl. 08:00
 • Der er normal skema, lærerne er dog opfordret til at tale om emner som grundloven, lov og orden, frihed, menneskerettigheder og demokrati så vidt muligt i løbet af dagen
 • Alle elever får fri kl. 11:45
 • Der er hverken SFO eller dannelsestimer

Lærernes udflugtsdag

 • Skoledagen starter kl. 08:00
 • Normal skema hele dagen
 • Alle elever får fri kl. 14:00
 • Der er hverken SFO eller dannelsestimer

Rengøringsdag (sidste onsdag i skoleåret)

 • Skoledagen starter kl. 08:00
 • Rengøringen starter kl. 08.15, hvor hver klasselærer sammen med sin klasse rengør deres nuværende klasselokale og derefter flytter ind i et nyt klasselokale