Ferieplan og særlige åbningstider

Skolåret 2020/2021

Download skolens kalender her.

Årets ferier

Sommerferie: Uge 27-32 (27. juni – 9. august 2020)

Efterårsferie: Uge 42 (10. – 18. oktober)

Juleferie: Uge 52-53 (19. december – 3. januar)

Vinterferie: Uge 7 (13. februar – 21. februar)

Påskeferie: Uge 13 (27. marts – 5. april)

St. Bededagsferie: 30. april

Kr. Himmelfartsdag: 13. maj

Eid Al-Fitr: 14. maj

Pinseferie: 22. maj – 24. maj

Sidste skoledag: fredag d. 25. juni

Sommerferie: Uge 26-31 (26. juni – 8. august 2021)

Bemærk: Grundlovsdag slutter skolen kl. 11.45, og 1. maj er almindelig skoledag.

Særlige skoledage

1. Skoledag

 • Skoledagen starter kl. 08:00
 • Det første modul er eleverne sammen med klasselæreren. Resten af dagen følges det normale skema.
 • Alle elever får fri kl. 14:00
 • Der er hverken SFO eller dannelsestimer

Klasselærerdage

 • Skoledagen starter kl. 08:00
 • Klassen er sammen med klasselæreren og eventuelt en støttelærer hele dagen.
 • Alle elever får fri kl. 14:00
 • Der er SFO, men ikke dannelsestimer

Motionsdag

 • Skoledagen starter kl. 08:00
 • I 1. modul er der normal skema
 • Kl. 09:45 tager alle elever i Valby-parken, hvor der afholdes idrætsaktiviteter
 • Eleverne spiser i Valby-parken og er tilbage på skolen kl. 13:45
 • Alle elever får fri kl. 14:00
 • Der er SFO, men ikke dannelsestimer

Pæddage

 • Dagene er elevfrie
 • Lærerne møder kl. 09:00 og får fri kl. 16:00
 • Programmet varierer fra gang til gang

Sidste dag før juleferien

 • Skoledagen starter kl. 08:00
 • Det første modul følges det normale skema
 • Det andet modul hygger klassen med klasselæreren
 • Kl. 12:15 samles hele skolen i den store sal til julesang og afslutning.
 • Alle elever får fri kl. 13:00
 • Der er hverken SFO eller dannelsestimer

Grundlovsdag

 • Skoledagen starter kl. 08:00
 • Der er normal skema, lærerne er dog opfordret til at tale om emner som grundloven, lov og orden, frihed, menneskerettigheder og demokrati så vidt muligt i løbet af dagen
 • Alle elever får fri kl. 11:45
 • Der er hverken SFO eller dannelsestimer

Lærernes udflugtsdag

 • Skoledagen starter kl. 08:00
 • Normal skema hele dagen
 • Alle elever får fri kl. 14:00
 • Der er hverken SFO eller dannelsestimer

Rengøringsdag (sidste onsdag i skoleåret)

 • Skoledagen starter kl. 08:00
 • Rengøringen starter kl. 08.15, hvor hver klasselærer sammen med sin klasse rengør deres nuværende klasselokale og derefter flytter ind i et nyt klasselokale