Trivsel og UMV

 • Antimobbestrategi (Link)
 • UMV 2022-2023 (Link)

Målet for trivselspolitikken på Al-Hikma skolen er at alle på skolen kan føle sig trygge og glade. Dette er desuden forudsætningen for et godt læringsmiljø.

Et godt læringsmiljø medfører, at den enkelte elev får det maksimale udbytte af undervisningen.

For at eleverne kan trives, kræves det:

 • At alle føler sig inkluderet i fællesskabet, både fagligt og socialt.
 • At man bliver anerkendt og accepteret, som den man er.
 • At ens stemme bliver hørt – og at man selv lytter til sine klassekammerater. – at ens grænser bliver respekteret.
 • At man er i stand til at give og modtage undskyldninger.
 • At man er i stand til at støtte og trøste hinanden.
 • At man taler pænt til hinanden.
 • At man taler til og ikke om hinanden.
 • At man behandler andre, som man selv vil behandles.
 • At man er forpligtet til at deltage aktivt, i at løse konflikter.
 • At vi alle er opmærksomme på, at alle så vidt muligt har det godt.

Initiativer til at fremme trivsel

 • Vi har et team af 2 AKT-ansvarlige bestående med kontakt til en repræsentant fra ledelsen.
 • Vi har et ressource-team bestående af de 2 AKT-lærere, specialklassens lærer, skolesocialrådgiveren, PPR og skolens sundhedsplejerske. Ressourceteamets opgave er at drøfte, rådgive og komme med løsningsforslag til generelle trivselssager eller sager, der vedrører enkelte elever, grupper eller klasser.
 • Med udgangspunkt i skolens trivselspolitik formulerer alle klasser deres egne regler for trivsel, samvær og adfærd.
 • Skolen har afsat tid til klassens tid.
 • Der bliver afholdt to årlige trivselsdage. Første trivselsdag er klassens egen, mens i den anden trivselsdag skal flere klasser arbejde sammen eller evt. kan hele skolen arbejde sammen om dagen.
 • Der etableres relationsopbyggende tiltag på tværs af klasserne.
 • En gang om året tager alle klasser trivselsundersøgelsen “Termometret”.