Skolens historie

Al-Hikma skolen er en dansk fri grundskole med klasser fra 0. klasse til og med 9. klasse, hvor eleverne slutter med afgangseksamen.

Al-Hikma skolen er en friskole oprettet i 1993 af en kreds af irakiske forældre, der ønskede at sikre deres børn en god skolegang der tog hensyn til deres kulturelle baggrund og sproglige udgangspunkt med arabisk som modersmål og dansk som andetsprog.

I august 1993 startede skolen med 106 elever fra bh. kl. til 5. kl. og i 1997/98 gik skolens første 9. klasse til afgangseksamen.

I 1996 flyttede skolen fra Gammel Kongevej på Vesterbro til Ellebjergvej i Sydhavnen, hvor vi fik større klasselokaler, bedre faglokaler og større skolegård.

I skoleåret 2019/2020 har skolen et elevtal på 229 fordelt på 10 klasser, fra 0. klasse til og med 9. klasse, og skolen er under konstant udvikling og forbedring, hvilket har gjort at vi bl.a. har ligger øverst på både CEPOS og Undervisningsministeriets liste over skoler med den bedste undervisningseffekt i hele Danmark.

Undervisningseffekt er dog langt fra vores eneste fokus, da skolen gennem årene har haft det som mål at danne børnene til hele mennesker, der hviler i sig selv og yderemere kan agere som frie og kritisktænkende borgere, der kan bidrage positivt til et demokrati som det danske. Disse tiltag kan selvfølgelig ikke måles på samme måde som undervisningseffekt, men vi bliver gennem tilsyn, besøg fra udefrakommende voksne og elever bekræftet i, at vi gør et godt stykke arbejde også hvad dette angår.