Skolens historie

Al-Hikma skolen er en dansk fri grundskole med klasser fra 0. klasse til og med 9. klasse, hvor eleverne slutter med afgangseksamen.

Al-Hikma skolen er en friskole oprettet i 1993 af en kreds af irakiske forældre, der ønskede at sikre deres børn en god skolegang der tog hensyn til deres sproglige udgangspunkt: arabisk modersmål og dansk som andetsprog.

I august 1993 startede skolen med 106 elever fra bh. kl. til 5. kl. og i 1997/98 gik skolens første 9. klasse til afgangseksamen.

I 1996 flyttede skolen fra Gammel Kongevej til Ellebjergvej 50 hvor vi fik større klasselokaler og et stort fysiklokale samt andre faglokaler.

I skoleåret 2014/2015 har skolen et elevtal på 242 fordelt på 10 klasser, fra 0. klasse til og med 9. klasse, og skolen er under konstant udvikling og forbedring, hvilket har gjort at vi bl.a. har ligger øverst på både CEPOS og Undervisningsministeriets liste over skoler med den bedste undervisningseffekt i hele Danmark.