Demokrati og Folkestyre

Skoler med en stor andel tosprogede elever med muslimsk baggrund har desværre i mange år været udsat for en mistanke om ikke at bidrage nok til at opdrage eleverne til ‘demokrati og folkestyre’. Og selvom dette for os som skole er en selvfølge, virker det desværre ikke til, at alle er lige oplyste om, hvordan kritisk tænkning, frihedsidealer og at være en del af et liberalt demokrati er en essentiel del af vores skoles hverdag.

I skolens værdigrundlag kan der læses mere om, hvordan ‘demokrati og folkestyre’ er en del af skolens bærende grundpiller.

Her har vi til gengæld valgt at præsentere et udvalg af, hvad Al-Hikma skolen har haft af aktiviteter de sidste få år, der bidrager til at gøre børnene til aktive medborgere i et frit og demokratisk samfund som det danske.

Folkemøde

Vi har en ambition om, at skolens 8. klasse deltager årligt i Folkemødet på Bornholm. Læs mere om det her.

Skolens 8. og 9. klasse samt elevrådet deltager årligt i ‘Ungdommens Folkemøde’ i København.

Demokrati

Forskellige klasser samt de store elevers elevråd besøger jævnligt folketinget.

Vi deltager i UngdomsParlementet og i 2020 har vi 6 elever med i Folketinget for at agere politikere og være med til at løse samfundets udfordringer.

Skolen har to forskellige elevråd, der arbejder både hver for sig og sammen. Der er et elevråd for indskolingen og et elevråd for resten af skolen.

Skolevalg

Vi afholder Skolevalg og inviterer til paneldebat med repræsentater fra de forskellige partiers ungdomsafdelinger.

Ungdomsparlamentet

Vi har fra skoleåret 2019/2020 deltaget i Ungdomsparlamentet og var allerede dette repræsenteret med hele 6 elever ud af de i alt 179 elever, der skulle ind og agere folketingspolitikere for en dag.

Det var en fantastisk oplevelse og allerede nu bestemt til at være en tilbagevendende tradition for landets 8. og 9. klasser.

Menneskebiblioteket

Besøg fra Menneskebiblioteket

Vi havde fornøjelsen af et besøg fra Menneskebiblioteket i 2018, hvor eleverne fra 5. til 9. klasse fik lov at stifte bekendskab med en homoseksuel mand med HIV, en mand med ADHD og autisme, en tidligere hjemløs, en kvinde der var blevet seksuelt misbrugt i barndommen, en voldsoffer, en jødisk lærer, en arbejdsløs mand og en kvinde med en tidligere spiseforstyrrelse.

Ambassadører for Red Barnet

Vi er ambassadører for ‘Red Barnet’ og er bl.a. med til at fejre den årlige børnerettighedsdag den 20. november.

Kunst og kultur i byen

Der er vist ikke særlig mange museer i København og omegn, der ikke har haft besøg af vores elever. Det samme gælder slotte, kirker og andre kulturelle seværdigheder.

Vi elsker også teater og vi er ofte i teatret – alt fra de mindre teaterhuse rundt omkring i København til Det Kongelige Teater er velbesøgte af skolens klasser.

Sangdag

Vi synger sammen med resten af landet til ‘Skolernes Sangdag’.

Tur

Mindst én månedlig tur pr. klasse ude i dansk natur og kultur. Læs mere om det her.

Lejrskole

Hver 4. klasse tager en overnatning som vikinger i Sagnlandet Lejre. Læs mere om det her.

Hver udskolingsklasse skal som minimum enten besøge en af de europæiske storbyer eller tage på skitur i Sverige. Læs mere om det her og her.

Kunst på skolen

Kunst har en særlig plads på Al-Hikma skolen.

Med to kunstnere ansat og en ledelse, der tror på Artistic Learning får kunsten lov til at udfolde sig på mange måder på Al-Hikma Skolen både gennem billedkunst, håndværk, design men også gennem performancekunst, teater o.l.

Dette skærper elevernes fantasi, kritiske sans og forståelsen for udviklingsprocessers betydning.

Festival

Faste deltagere på Salam-Shalom festivalen.

Vi er faste deltagere på Salam-Shalom festivalen, der er arrangeret af en gruppe unge jøder og muslimer og hylder mangfoldigheden i Danmark.

Højtider

Fejring af danske-kristne og muslimske højtider på skolen.

Børnene lærer at fejre disse højtider, så det kan bidrage til dannelsen af deres dansk-irakisk-muslimske identitet, selvom de ikke alle er en del af deres muslimske identitet eller forældrenes irakiske identitet.

Blandt aktiviteterne til fx jul kan nævnes det årlige juleværksted, julekalderen i tv som obligatorisk hjemmearbejde i indskolingen og lærernes årlige julefrokost.