Demokrati og Folkestyre

Skoler med en stor andel tosprogede elever med muslimsk baggrund har i skoleåret 2017/2018 været udsat for en mistanke om ikke at bidrage nok til at opdrage eleverne til ‘demokrati og folkestyre’. Og selvom dette for os som en skole er en selvfølge, virker det desværre ikke til, at alle er lige oplyste om, hvordan kritisk tænkning, frihedsidealer og at være en del af et demokrati og folkestyre er en essentiel del af vores skoles hverdag.

I skolens værdigrundlag kan der læses mere om, hvordan ‘demokrati og folkestyre’ er en del af skolens bærende grundpiller.

Her har vi til gengæld valgt at præsentere et udvalg af, hvad Al-Hikma skolen har haft af aktiviteter de sidste tre år, der bidrager til at gøre børnene til aktive medborgere i et frit og demokratisk samfund som det danske.

Folkemøde

Skolens 8. og 9. klasse samt elevrådet deltager i ‘Ungdommens Folkemøde’.

Folketinget

Elevrådet besøger jævnligt folketinget

Skolen har to forskellige elevråd, der arbejder både hver for sig og sammen. Der er et elevråd for indskolingen og et elevråd for resten af skolen. Her er begge elevrådsrepræsentanter gæster hos socialdemokratiets Annette Lind, der viser rundt på Christiansborg.

Skolevalg

Vi afholder Skolevalg

Her er der paneldebat med repræsentater fra de forskellige partiers ungdomsafdelinger.

Menneskebiblioteket

Besøg fra Menneskebiblioteket

Vi havde fornøjelsen af et besøg fra Menneskebiblioteket, hvor eleverne fra 5. til 9. klasse fik lov at stifte bekendskab med en homoseksuel mand med HIV, en mand med ADHD og autisme, en tidligere hjemløs, en kvinde der var blevet seksuelt misbrugt i barndommen, en voldsoffer, en jødisk lærer, en arbejdsløs mand og en kvinde med en tidligere spiseforstyrrelse.

Vi er ambassadører for ‘Red Barnet’

Vi er ambassadører for ‘Red Barnet’ og er bl.a. med til at fejre den årlige børnerettighedsdag.

Teater

Tur i teatret

Her er det forestillingen ‘Diktatoren’, som 8. og 9. klasse var inde at se.

Sangdag

Vi synger sammen med resten af landet til ‘Skolernes Sangdag’.

Tur

Mindst èn månedlig tur pr. klasse ude i dansk natur og kultur.

Lejerskole

Lejrskole og rejser til europæiske storbyer.

Kunst

Kunst har en særlig plads på Al-Hikma skolen.

Med to kunstnere ansat og en ledelse, der tror på Artistic Learning får kunsten lov til at udfolde sig på mange måder på Al-Hikma Skolen både gennem billedkunst, håndværk, design men også gennem performancekunst, teater o.l.

Dette skærper elevernes fantasi, kritiske sans og forståelsen for udviklingsprocessers betydning.

Festival

Faste deltagere på Salam-Shalom festivalen.

Vi er faste deltagere på Salam-Shalom festivalen, der er arrangeret af en gruppe unge jøder og muslimer og hylder mangfoldigheden i Danmark.

Højtider

Fejring af danske højtider på skolen.

Børnene lærer at fejre danske højtider, så det kan bidrage til dannelsen af deres dansk-irakisk-muslimske identitet, selvom det ikke er en del af deres muslimske identitet eller forældrenes irakiske identitet.

Blandt aktiviteterne til fx jul kan nævnes det årlige juleværksted, julekalderen i tv som obligatorisk lektie i indskolingen og lærernes årlige julefrokost.