Nick Stær Andersens ord om sin tid som tilsynsførende på Al-Hikma Skolen

Nick Stær Andersen, Tilsynsførende

Tilsynsopgaven
Igennem seks år har jeg været tilknyttet Al Hikma Skolen som tilsynsførende. Det betyder at jeg har besøgt skolen to til tre gange om året for at observere undervisningen og tale med elever og lærere samt naturligvis skolens ledelse. Den formelle del af tilsynet er meget simpelt. Jeg skal holde øje med om skolen overholder lovgivningen og lever op til den faglige standard i folkeskolen. Det har været meget nemt, for alle årene har loven været overholdt og den faglige standard meget høj.

Den tilsynsførende
Jeg har hele mit voksenliv arbejdet med skole og undervisning. Jeg har været lærer i mange år og senere skoleleder og konsulent. Jeg har gennem årene løbende uddannet mig inden for faget og gjort mig mange tanker om skole og læring.
Når jeg sidder i en klasse, sker der en masse. Jeg oplever eller føler hvad der sker i klasserummet – på samme måde som når man læner sig tilbage i en koncertsals polstrede sæde og lader musikken strømme igennem sig. Men viden og teorier om læring kommer også frem fra erindringen og skaber en analyse af det jeg er vidne til. Mine erindringer fra besøgene på Al Hikma er derfor på en gang subjektive og af mere objektiv karakter.
En skole lader sig ikke sættes på formel. Og det er en total misforståelse at tro at en skole kan vurderes ud fra tal og data alene.

Visdom
Den første dag jeg besøgte skolen fortalte skolelederen Taha mig at skolens navn betyder visdom. Et fint navn for en skole, kan jeg huske at jeg tænkte. For mig er visdom et ord der peget tilbage i tiden på noget der er sandt fordi det virker klogt og har virket klogt i mange århundreder. Altså noget andet og mere end viden eller information. Og noget helt andet end nutidens flygtige sandheder, der er sande alene fordi de klinger godt i de sociale mediers ekkokamre.
Visdom bygger på almene erfaringer kombineret med almene værdier. Visdom hæver sig over menneskehedens stadige uenigheder og konflikter og peger i stedet i retning af det der forener mennesker hen over religiøse og kulturelle skel.

Undervisning
Et barn eller et ungt menneske har mange interesser og meget de gerne vil. Derfor er man som lærer dagligt i konkurrence om elevernes opmærksomhed og nærvær. Udviklingen med smartphones, computere og sociale medier har de senere år skærpet denne konkurrence betydeligt. Jeg beundrer de lærere der formår at tilrettelægge undervisningen, så eleverne oplever at den giver dem værdi i tilværelsen. Den undervisning hvor det giver mening at være opmærksom og deltage aktivt.
Når jeg har spurgt eleverne, har svaret været: Vi er glade for vores skole, vi kan lide vores lærere og vi lærer rigtig meget. Jeg har helt det samme billede. Eleverne opnår et fagligt niveau der er bedre end folkeskolens. Eleverne trives og har gode relationer til klassekammeraterne. Lærerne er alle dygtige inde for deres fag og ofte også meget dygtige pædagogisk.
De fag og lærere der inddrager værdier og holdninger i undervisningen er også dem der får mest opmærksomhed og deltagelse fra eleverne. Det er min oplevelse at eleverne på Al Hikma Skole er meget interesserede i menneskelige værdier og etik. De vil gerne forstå samfundet og deres medmennesker ordentligt og de vil gerne kunne træffe rigtige valg i tilværelsen. Det finder jeg meget sympatisk.

Kulturel kapital
Skolen skal naturligvis give eleverne viden og kundskaber – men en god skole giver eleverne meget mere end det. Skolen har en vigtig rolle i forhold til at hjælpe eleven med overgangen fra barndom til voksenliv. Et voksenliv med utallige muligheder og forpligtelser. Uddannelse, job, karriere, økonomi, venner, familie, fritid og samfundsforpligtelser – meget skal spille sammen. Det gode liv er ikke bare en god økonomi og fine ting – vi defineres som mennesker af de valg vi træffer.
Der er mange valg at træffe og for alle unge er overgangen en udfordring. Aviserne skriver dagligt om unge der er har det dårligt. En ung dansker der er vokset op med familie og venner der overvejende er forankret i arabisk kultur, har måske en ekstra dimension at forholde sig til. Som voksne skal livet leves livet i knap så vante rammer. Man skal arbejde og have kolleger (forhåbentlig også venner) i en kultur der nok er mangfoldig og multikulturel – men trods alt mest er en blanding af danske, europæiske og amerikanske værdier og ideer. Vil man begå sig godt, få ”blandede” venner, blive en god kollega, en værdsat medarbejder og måske en del af sportens kammeratskab, så har man brug for kulturel kapital.

Forankring og udsyn
Jeg synes Al Hikma Skolen har skabt et trygt og udviklende skolemiljø. Skolen kombinerer en forankring i arabisk kultur, der arabiske sprog samt islamisk tro og værdier med en forståelse af klassisk og moderne dansk kultur, kristen tankegang og værdisæt samt indblik i tidens tendenser og værdimæssige brydninger. En dannelse der forhåbentlig udstyrer eleverne med et værdimæssigt kompas, så de kan navigere sikkert fra deres udgangspunkt og ind i et godt liv i en dansk virkelighed.