Hjemmearbejde

Hjemmearbejdet har fra første dag været en af grundstenene i skole-hjem-samarbejdet på Al-Hikma Skolen. Og det har været skolens vigtigste middel til at udnytte den fritid, som børnene har der hjemme. En fritid som vi stadig ser os nødsaget til at påvirke, da vi stadig oplever, at børnenes fritid desværre ikke bliver udnyttet til at gå til fritidsaktiviteter men ender med at blive brugt foran diverse skærme. De kompetencer som børnene ikke får fritidsaktiviteterne kan vi ikke erstatte, så vi kan kun gøre det næstbedste, hvilket er at tage skolen med ind i hjemmet.

Hjemmearbejdet kan både være det traditionelle boglige arbejde, der indebærer at læse, skrive eller lave opgaver. Hjemmearbejdet kan dog også være at se et afsnit af en serie eller en film, som man kan tale om i skolen. Det kan også være at træne nogle gymnastikøvelser til idræt eller færdiggøre et projekt i håndarbejde og design. Hjemmearbejdet kan også være at tale sammen med ens forældre om et bestemt emne eller at mødes med nogle bestemte kammerater for at lege og øve sociale kompetencer.

At hjælpe med børnenes hjemmearbejde har derfor været forældrenes bedste måde at vise engagement og seriøsitet på. Hjælpen behøver bestemt ikke at være fagligt, da vi ved, at det ikke er alle forældre, der kan yde denne form for hjælp. Hjælpen kan dog sagtens være i form af at tilrettelægge de nødvendige rammer der hjemme, så barnet har mulighed for at udføre sit hjemmearbejde. Det kan også kræve, at børnene bliver kørt til en ven for at lege eller at forældrene skal lytte til barnets fremlæggelse eller besvare barnets spørgsmål i forbindelse med en skoleopgave.

Uanset hvad så er det hér, at forældrene først og fremmest er med til at give deres børn en god skolegang på Al-Hikma.