Morgensang og Højskolesangbogen

Der er morgensamling alle ugens dage – undtagen om onsdagen.

Her bliver der bl.a. spillet klaver og sunget morgensang, deriblandt månedens sang, som er en ny sang udvalgt af lærerkollegiet, og som eleverne har haft tid til at øve i klasserne.

Sangene bliver udvalgt ud fra en ambition om at give eleverne en fælles sangrepertoire med andre unge danskere som en del af vores målsætning om at give eleverne en fælles referenceramme med majoriteten af samfundet.

Vi er også meget glade for Højskolesangbogen og forsøger at bruge så mange sange fra denne som muligt.