Dannelseshold

Siden 2014 har Al-Hikma Skolen opereret med Dannelseshold, som er skolens version af fritidsaktiviteter efter skoletid.

Dannelsesholdene blev etableret som et svar på vores anerkendelse af, at en af vores elevers udfordringer er deres deltagelse i fritidsaktiviteter. Der er nemlig stadig alt for få af vores elever, der deltager i faste klubtilbud eller foreningslivets aktiviteter.

Dannelsesholdene er grupper af elever på mellem 4 og 16 elever, som deltager i en ugentlig lærerstyret aktivitet i et vist antal uger. Fx har vi et musikhold hver onsdag og fredag hele året rundt – eleverne udskiftes dog periodisk.
Desuden har vi gennem tiden haft både et fodbold-hold, billedkunst-hold, teaterhold, et hold på ugentlig museumsvisit, cykeltur-hold, et smykkeværksted mm.